Tấm ốp ngoài trời Eterpan

Tấm ốp Eterpan được thiết kế đặc biệt cho vách ốp khu vực ngoài trời. Vách nhẹ và dễ điều chỉnh là những đặc tính nổi trội thích hợp cho cả dự án mới và cải tạo, đáp ứng mọi thiết kế.

0902 111 890